THI CÔNG VĂN PHÒNG

Thi công hoàn thiện văn phòng Công ty đầu tư phát triển Nông Nghiệp.

Thi công hoàn thiện văn phòng Bất động sản.